تمام مطالب برچسب : دلسوزی

دلسوزی و همدردی و رابطه ی آن با قانون جذب؛ چگونه با افراد نیازمند برخورد کنیم؟

دلسوزی و همدردی و رابطه ی آن با قانون جذب؛ چگونه با افراد نیازمند برخورد کنیم؟

در این فایل صوتی پیرامون بحث دلسوزی و همدردی صحبت شده است و گفته شده که وقتی فردی را می بینیم که در حال تکدی گری و دست فروشی است چه واکنشی در درون شما ایجاد می شود و آیا این واکنش در مسیر قانون جذب مفید است و یا خیر.