تمام مطالب برچسب : جذب

توجه به نکات مثبت و پیامدهای عدم رعایت این اصل مهم در قانون جذب

توجه به نکات مثبت و پیامدهای عدم رعایت این اصل مهم در قانون جذب

این روزها اخبار و حوادث تلخ به دلیل توسعه ی تکنولوژی و ایجاد شبکه های اجتماعی خیلی زود پخش می شود و بسیاری از افراد به این مسائل دامن می زنند. نکته ی مهم این جاست که همین توجه نشان دادن ها به حوادث و مشکلات به جای توجه به نکات مثبت باعث گسترش حوادث می شود. همان طور که می دانید قانون جذب می گوید شما همواره در حال ارسال فرکانس هایی به سمت کائنات و جهان هستی هستید و آن ها نیز مطابق با فرکانس شما ، شرایطی را برایتان ایجاد خواهند کرد. بنابراین ارسال فرکانس های منفی ، شرایط منفی را رقم خواهد زد. و برعکس آن توجه به نکات مثبت موجب فراخوانی نکان مثبت به زندگی […]

۱ ۲