تمام مطالب برچسب : تغییر باورها

تاثیر تحصیلات دانشگاهی در موفقیت

تاثیر تحصیلات دانشگاهی در موفقیت

تحصیلات دانشگاهی چه میزان در موفقیت ما تاثیر گذار است. آیا شما نیز مانند بسیاری از افراد جامعه اعتقاد دارید که تنها افراد تحصیل کرده می توانند موفق شوند؟ در این فایل صوتی پیرامون تحصیلات دانشگاهی و تاثیر آن در موفقیت و پیشرفت شما و ارتباط آن با قانون جذب اطلاعات خوبی برای شما آورده شده است.