تمام مطالب برچسب : باور غلط

فایل صوتی شکل گیری باور

فایل صوتی شکل گیری باور

انسان وقتی به دنیا می آید از همان لحظه تولد یادگیری را آغاز می کند. انسان از همان آغاز زندگی قادر به یادگیری است و این یادگیری از همان خانواده شروع می شود .کم کم الگوهایی را از پدر و مادر خود یاد می گیرد.با رشد انسان, او اطلاعات زیادی از خانواده و اطرافیانش دریافت می کند و با این اطلاعات ذهن او برنامه ریزی می شود, با افزایش یادگیری های او در ذهنش باورهایی شکل می گیرند. با بزرگ شدن انسان محیط یادگیری ها فراتر رفته و به مدرسه و جامعه کشیده می شود. اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم شکل گیری باور انسان در گام نخست از خانواده شروع می شود و در نهایت به مدرسه و جامعه کشیده می شود. باور به […]