بایگانی: دانلود

لذت در حال زندگی کردن ، چگونه برخی افراد حال خود را فدای آینده نامعلوم می کنند

لذت در حال زندگی کردن ، چگونه برخی افراد حال خود را فدای آینده نامعلوم می کنند

در حال زندگی کردن یک هنر است. برخی افراد معتقدند ایران کشوری است که جای پیشرفت ندارد و زندگی در آن مایوس کننده است و شرایط کشور ما بسیار نامساعد می باشد و اگر به کشور های پیشرفته برویم خوشبخت خواهیم شد و …

پرسش و پاسخ ( جذب موارد دلخواه )

پرسش و پاسخ ( جذب موارد دلخواه )

جذب موارد دلخواه بوسیله ی قانون جذب چگونه صورت می گیرد؟ در این فایل صوتی به چند سوال پاسخ داده شده است، در هر سوال افراد به جذب موارد دلخواه خود اشاره نموده اند. برای کسب اطلاعات دقیقتر به شما توصیه می کنم حتما به فایل صوتی گوش فرا دهید.

تاثیر تحصیلات دانشگاهی در موفقیت

تاثیر تحصیلات دانشگاهی در موفقیت

تحصیلات دانشگاهی چه میزان در موفقیت ما تاثیر گذار است. آیا شما نیز مانند بسیاری از افراد جامعه اعتقاد دارید که تنها افراد تحصیل کرده می توانند موفق شوند؟ در این فایل صوتی پیرامون تحصیلات دانشگاهی و تاثیر آن در موفقیت و پیشرفت شما و ارتباط آن با قانون جذب اطلاعات خوبی برای شما آورده شده است.

۱ ۲ ۳ ۴