آخرین مطالب

عشق یا وابستگی

عشق یا وابستگی

در این فایل صوتی پیرامون موضوع عشق و وابستگی صحبت می شود. به این موضوع باید از این زاویه نگاه کرد که عشق هایی که تا به اکنون در داستان هایی مانند لیلی و مجنون شنیده ایم بیشتر یک خلا عاطفی بوده اند.  برخی اوقات برخی عشق ها موجب وابستگی می شوند و این نشان می دهد که از لحاظ احساسی انقدر به آن فرد وابسته هستند که حتی وقتی همه چیز هم خوب باشد، حال او خوب نیست. خیلی از افراد هستند که با دیگری رابطه ای دارند و چند روزی از هم خبر ندارند و یا از هم دور هستند و همین امر موجب بد شدن حال او می شود. این رابطه ای است که برای فرد وابستگی […]

کنترل رفتار دیگران با استفاده از قانون جذب

کنترل رفتار دیگران با استفاده از قانون جذب

در این فایل صوتی پیرامون این موضوع صحبت شده است که آیا می توان باعث کنترل رفتار دیگران شد و آیا می توان حداقل رفتار دیگران نسبت به خودمان را کنترل کنیم؟ آیا رفتارهای یک فرد کاملا مربوط به اوست و یا ما نیز در واکنش های او دخیل هستیم؟

۱ ۲ ۳ ۳۶