سرمایه گذار بایگانی - آکادمـــــِی ثــــروت سلامتـــی و موفــقــیت المـــاســــیـــــان

نکاتی برای شروع یک شراکت موفق     کارآفرینان زیرک برای اطمینان از اینکه عقد قرارداد هر شراکت کاری شان در آسمانها بسته می شود از این راهبردها استفاده می کنند. بنیان کسب و کارهای فوق العاده، روی شراکت های فوق العاده است. اما امکان نابودی کسب و کارهای فوق العاده با شراکت های نامناسب […]

داستان موفقیت کارآفرین و سرمایه گذار آمریکایی گاردنر، کارآفرین، سرمایه گذار و سهامدار آمریکایی، نمونه بارز افرادی است که ت سلیم مشکلات زندگی نمی شوند و با تلاش و پشتکار خود از فرش به عرش می رسند. در اوایل دهه 1980 گاردنر با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کرد و برای بزرگ […]