آخرین مقالات

درباره ما

تا کنون هیچ یک از افراد ثروتمند و یا بزرگان دست یابی به ثروت و موفقیت را یک امر محال ندانسته اند بلکه آنها معتقدند کسب بالاترین درجات موفقیت بسیار ساده است ولی قابل توجه است که بدون دانستن راه و روش کسب موفقیت این راه ساده به یک امر محال تبدیل میشود.
آکـــادمـــی ثروت و موفقیت الماسیان  به دست استاد الماسی یکی از جوان ترین میلیونرهای خودساخته ی کشور تاسیس و به کمک تیمی کارشناس و زبده رسالت خویش را آموزش به هم میهنان عزیز قرار داده اند که با این عمل ذکات علم و هنر خویش که به اشتراک گذاری آن با دیگران است را بپردازند و تا حدی شکرانه این نعمت خدا دادی بزرگ را به جای آورند .در این آموزش ها جدیدترین و کارامدترین روش های آزمایش شده ی کسب موفقیت در اختیار هموطنان عزیز قرار می گیرد که با اندکی تامل و پشتکار در این مسیر آنها نیز میتوانند دریچه های موفقیت و ثروت را به روی خود و آیندگان خود باز کنند.
آکـــادمـــی ثروت و موفقیت الماسیان رسالت خویش را ترویج باور به وجود یگانه نیروی خیر حاکم بر جهان هستی می‌داند، و معتقد است که تعالیم مطرح شده در تمامی کارگاه‌ها باعث رشد و تقویت این باور در مخاطبان می‌گردد که با استفاده از ایمان به خدای یکتا، توکل به او و درک قوانین حاکم بر جهان هستی می‌توان حاکم بر سرنوشت خود شده و عنان زندگی را در دست گرفت.
اگر خودتان بخواهید میتوانید که خالق تمام شرایط زندگیتان باشید و مانیز در این مسیر همراه شما هستیم

.

.